MONITORING
RAD DZIELNIC LUBLINA

działamy na rzecz zmian w funkcjonowaniu rad dzielnic

Wybierz dzielnice
14 Wrzesień

Wykaz inwestycji, zgłoszonych przez rady dzielnic

Aktualności

Przedstawiamy wykaz wszystkich zadań, zgłoszonych przez rady dzielnic do realizacji w ramach rezerwy celowej. Stan na 30 czerwca 2016 roku.

18 Sierpień
06 Sierpień
12 Czerwiec

Wyniki monitoringu rad dzielnic

Aktualności

W piątek 10 czerwca w ratuszu odbyła się publiczna prezentacja oraz dyskusja nt. wyników monitoringu rad dzielnic, który przez ostatnie dwa lata prowadziła Fundacja Wolności wraz z wolontariuszami. Posłuchaj również debaty Radia Lublin. Poniżej pełna publikacja z rekomendacjami dla rad dzielnic:

Przejdź do aktualności