MONITORING
RAD DZIELNIC LUBLINA

działamy na rzecz zmian w funkcjonowaniu rad dzielnic

Wybierz dzielnice
11 Luty

Posiedzenie RD Ponikwoda

Aktualności

9 lutego 2017 odbyło się posiedzenie Rady Dzielnica Ponikwoda. Poniżej nagranie:

14 Styczeń

Aktualna liczba mieszkańców poszczególnych dzielnic

Aktualności

Publikujemy aktualną liczbę osób zameldowanych na pobyt stały w poszczególnych dzielnicach Lublina, według stanu na koniec 2016 roku.

29 798 – Rury
27 241 – Czuby Północne
23 818 – Czechów Południowy
22 931 – Kalinowszczyznae
22 103 – Dziesiąta
19 859 – Śródmieście
17 759 – Czuby Południowe
16 693 – Czechów Północny
14 821 – Bronowice
14 819 – Wrotków
13 209 – Ponikwoda
13 132 – Kośminek
12 307 – Tatary
12 206 – Wieniawa
11 580 – Sławin
8 329 – Węglin Południowy
8 064 – Konstantynów
7 160 – Sławinek
7 118 – Felin
3 800 – Węglin
3 569 – Za Cukrownią
3 373 – Szerokie
2 976 – Zemborzyce
2 419 – Stare Miasto
2 097 – Głusk
1 774 – Hajdów-Zadębie
1 682 – Abramowice

Liczba mieszkańców ma znaczenie dla ilości osób wybieranych do Rady Dzielnicy. Dla dzielnic w których mieszka mniej niż 20 tys. mieszkańców, wybiera się 15 członków a w większych 21.

W związku ze spadkiem liczby mieszkańców poniżej 20 tysięcy, podczas następnych wyborów do Rady Dzielnicy Śródmieście, mieszkańcy wybiorą 15 a nie 21 przedstawicieli (jak obecnie).

23 Listopad

Kwoty diet dla przewodniczących zarządów dzielnic za 2016

Aktualności

Prezentujemy zestawienie kwoty diet, wypłaconych poszczególnym przewodniczącym zarządów dzielnic w Lublinie w 2016 roku. Dotyczy diet wypłaconych za pierwsze dziewięć miesięcy tego roku. Czytaj więcej

24 Październik

„Reforma” rad dzielnic coraz bliżej

Aktualności

Dzisiaj rano w Ratuszu odbyło się spotkanie ws. wdrożenia zmian w funkcjonowaniu rad dzielnic. W rozmowie brali udział m. in. Prezes Fundacji Wolności Krzysztof Jakubowski, szef radców prawnych UM Lublin Zbigniew Dubiel, Sekretarz Miasta Andrzej Wojewódzki, Dyr. Kancelarii Prezydenta Joanna Żytkowska czy Doradca Prezydenta ds. Partycypacji Paweł Prokop.
Urząd ma w ciągu kilka tygodni przesłać do rad dzielnic kilka scenariuszy zmian w statutach dzielnic a następnie zorganizować spotkanie dla rad dzielnic. Po otrzymaniu uwag rad dzielnic zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
Wprowadzenie inicjatywy uchwałodawczej na forum Rady Miasta nie wchodzi w grę, bo wymaga zmiany statutu gminy (a ta uwaga to za mało do rozpoczęcia procedury zmiany statutu).
Paweł Prokop zwrócił uwagę, że celem nie jest zmiana statutów tylko to, aby ludzie chcieli się angażować.
Krzysztof Jakubowski zwrócił uwagę na potrzebę określenia roli rad dzielnic w kwestii budżetu obywatelskiego.

09 Październik

Frekwencja Przewodniczących Zarządów Dzielnic na sesjach Rady Miasta

Aktualności

Jedni przychodzą prawie zawsze, inni w ogóle. Przewodniczący Zarządów Dzielnic są regularnie zapraszani na sesja Rady Miasta. W tej kadencji odbyło się 19 posiedzeń zwykłych.

Opracowaliśmy zestawienie obecności, bazując na listach obecności, prowadzonych przez Urząd Miasta. Jak się okazuje nie wszyscy i nie zawsze wpisują się na listę. Bazujemy więc na danych, które znajdują się w dokumentach (niekoniecznie zgodnymi ze stanem faktycznym).

Średnia frekwencja Przewodniczących Zarządów Dzielnic wynosi tylko 42,69%. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Głusk opuścił tylko jedną sesję, Przewodniczący Zarządu z Czubów Południowych dwie. Natomiast ani razu na sesji nie przyszli Przewodniczący Zarządów Dzielnic: Felin, Kośminek, Rury, Sławinek i Śródmieście.

Uwaga, zestawienie dotyczy wszystkich sesji Rady Miasta, od listopada 2014 roku. W międzyczasie mogły zajść zmiany na stanowiskach Przewodniczących Zarządów Dzielnic.
Czytaj więcej

14 Wrzesień

Wykaz inwestycji, zgłoszonych przez rady dzielnic

Aktualności

Przedstawiamy wykaz wszystkich zadań, zgłoszonych przez rady dzielnic do realizacji w ramach rezerwy celowej. Stan na 30 czerwca 2016 roku.

18 Sierpień
06 Sierpień
12 Czerwiec

Wyniki monitoringu rad dzielnic

Aktualności

W piątek 10 czerwca w ratuszu odbyła się publiczna prezentacja oraz dyskusja nt. wyników monitoringu rad dzielnic, który przez ostatnie dwa lata prowadziła Fundacja Wolności wraz z wolontariuszami. Posłuchaj również debaty Radia Lublin. Poniżej pełna publikacja z rekomendacjami dla rad dzielnic:

Przejdź do aktualności