MONITORING
RAD DZIELNIC LUBLINA

działamy na rzecz zmian w funkcjonowaniu rad dzielnic

Wybierz dzielnice
18 Wrzesień

Zmieniamy adres

Aktualności

Od 1 października serwis o radach dzielnic będzie dostępny pod adresem fundacjawolnosci.org/radydzielnic

17 Sierpień

Wnioski Rad Dzielnic do budżetu Miasta na 2017 rok

Aktualności

Zestwienie wniosków do projektu budżetu miasta na 2017 rok, złożonych przez lubelskie Rady Dzielnic. Swoje wnioski przesłało 26 z 27 dzielnic (wszystkie poza Felinem).

24 Czerwiec

Posiedzenie Rady Dzielnicy Rury

Aktualności Dzielnicy

Poniżej nagranie z pierwszego posiedzenia Rady Dzielnicy Rury, które odbyło się 19 czerwca w lubelskim ratuszu. Przedmiotem obrad było ślubowanie członków Rady oraz wybór Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego Rady, Przewodniczącego oraz Członków Zarządu. Posiedzenie trwało 5 godzin. Czytaj więcej

14 Maj

Zarejestrowani kandydaci do rady dzielnicy Rury

Aktualności

Miejska Komisja Wyborcza skończyła proces rejestracji kandydatów w wyborach do rady dzielnicy Rury, które odbędą się 4 czerwca br.

Dzielnica, obejmująca przede wszystkim teren Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest podzielona na 7 okręgów wyborczych. Wybiera się w nich 21 członków rady. Do wyborów zgłosiło się 33 kandydatów. To o 3 osoby mniej, niż w poprzednich wyborach.

Poniżej kandydaci którzy zgłosili się do wyborów w poszczególnych okręgach:

Obwód 1 (2 mandaty): Ewa Bis (53 lata), Magdalena Szczygieł-Mitrus (32), Piotr Szymański (49) i Karol Wicher (28).

Obwód 2 (4 mandaty): Anna Białek (30), Aldona Siejko (57), Damian Siejko (27), Małgorzata Wasek (53), Grzegorz Wierzchowski (27), Michał Zacz (35).

Obwód 3 (2 mandaty): Katarzyna Bauer (52), Piotr Lewczyński (57), Emilia Lipińska (32), Katarzyna Sikorska (50).

Obwód 4 (4 mandaty): Grzegorz Błaszczuk (51), Tomasz Dąbski (42), Lucyna Fryc (69), Andrzej Gołacki (34), Piotr Górski (28), Tomasz Izbicki (64) i Karolina Lato (32).

Obwód 5 (3 mandaty): Jacek Figarski (43), Andrzej Gil (53), Jarosław Jagitka (35), Anna Modzelewska-Kolasa (68), Andrzej Pawlik (58).

Obwód 6 (3 mandaty): Piotr Gancewski (55), Jacek Kmieć (59), Grzegorz Matejak (43), Dariusz Sadowski (47).

Obwód 7 (3 mandaty): Katarzyna Kosobucka (40), Jerzy Król (66) i Monika Kwiatkowska (40).

Wśród zgłoszonych kandydatów ośmioro kandydowało również w poprzednich wyborach, w tym 7 osób z powodzeniem.

22 Luty

Rada Dzielnicy Bronowice podzieliła pieniądze na 2017 rok

Aktualności Dzielnicy

Rada Dzielnicy Bronowice na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2017 r. dokonała podziału środków z rezerwy celowej na 2017 rok. Członkowie rady rozdysponowali całą pulę (129 000 zł).

Zdecydowali o dofinansowaniu poniższych zadań:

  • oświetlenie ciągu pieszego między blokami przy ul. Droga Męczenników Majdanka (94 000 zł),
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych i Niedosłyszących przy ul. Lucyny Herc (14 000 zł),
  • remont podłóg w przedszkolu przy ul. Bronowickiej (8 000 zł),
  • dofinansowanie Biegu Papieskiego w 2017 roku (6 000 zł),
  • dwie kamery monitoringu i tablica informacyjna przy Szkole Specjalnej przy ul. Bronowickiej (5 000 zł),
  • Klub Sportowy „Bronowice” (2 000 zł).

11 Luty

Posiedzenie RD Ponikwoda

Aktualności

9 lutego 2017 odbyło się posiedzenie Rady Dzielnica Ponikwoda. Poniżej nagranie:

14 Styczeń

Aktualna liczba mieszkańców poszczególnych dzielnic

Aktualności

Publikujemy aktualną liczbę osób zameldowanych na pobyt stały w poszczególnych dzielnicach Lublina, według stanu na koniec 2016 roku.

29 798 – Rury
27 241 – Czuby Północne
23 818 – Czechów Południowy
22 931 – Kalinowszczyznae
22 103 – Dziesiąta
19 859 – Śródmieście
17 759 – Czuby Południowe
16 693 – Czechów Północny
14 821 – Bronowice
14 819 – Wrotków
13 209 – Ponikwoda
13 132 – Kośminek
12 307 – Tatary
12 206 – Wieniawa
11 580 – Sławin
8 329 – Węglin Południowy
8 064 – Konstantynów
7 160 – Sławinek
7 118 – Felin
3 800 – Węglin
3 569 – Za Cukrownią
3 373 – Szerokie
2 976 – Zemborzyce
2 419 – Stare Miasto
2 097 – Głusk
1 774 – Hajdów-Zadębie
1 682 – Abramowice

Liczba mieszkańców ma znaczenie dla ilości osób wybieranych do Rady Dzielnicy. Dla dzielnic w których mieszka mniej niż 20 tys. mieszkańców, wybiera się 15 członków a w większych 21.

W związku ze spadkiem liczby mieszkańców poniżej 20 tysięcy, podczas następnych wyborów do Rady Dzielnicy Śródmieście, mieszkańcy wybiorą 15 a nie 21 przedstawicieli (jak obecnie).

23 Listopad

Kwoty diet dla przewodniczących zarządów dzielnic za 2016

Aktualności

Prezentujemy zestawienie kwoty diet, wypłaconych poszczególnym przewodniczącym zarządów dzielnic w Lublinie w 2016 roku. Dotyczy diet wypłaconych za pierwsze dziewięć miesięcy tego roku. Czytaj więcej

24 Październik

„Reforma” rad dzielnic coraz bliżej

Aktualności

Dzisiaj rano w Ratuszu odbyło się spotkanie ws. wdrożenia zmian w funkcjonowaniu rad dzielnic. W rozmowie brali udział m. in. Prezes Fundacji Wolności Krzysztof Jakubowski, szef radców prawnych UM Lublin Zbigniew Dubiel, Sekretarz Miasta Andrzej Wojewódzki, Dyr. Kancelarii Prezydenta Joanna Żytkowska czy Doradca Prezydenta ds. Partycypacji Paweł Prokop.
Urząd ma w ciągu kilka tygodni przesłać do rad dzielnic kilka scenariuszy zmian w statutach dzielnic a następnie zorganizować spotkanie dla rad dzielnic. Po otrzymaniu uwag rad dzielnic zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
Wprowadzenie inicjatywy uchwałodawczej na forum Rady Miasta nie wchodzi w grę, bo wymaga zmiany statutu gminy (a ta uwaga to za mało do rozpoczęcia procedury zmiany statutu).
Paweł Prokop zwrócił uwagę, że celem nie jest zmiana statutów tylko to, aby ludzie chcieli się angażować.
Krzysztof Jakubowski zwrócił uwagę na potrzebę określenia roli rad dzielnic w kwestii budżetu obywatelskiego.

09 Październik

Frekwencja Przewodniczących Zarządów Dzielnic na sesjach Rady Miasta

Aktualności

Jedni przychodzą prawie zawsze, inni w ogóle. Przewodniczący Zarządów Dzielnic są regularnie zapraszani na sesja Rady Miasta. W tej kadencji odbyło się 19 posiedzeń zwykłych.

Opracowaliśmy zestawienie obecności, bazując na listach obecności, prowadzonych przez Urząd Miasta. Jak się okazuje nie wszyscy i nie zawsze wpisują się na listę. Bazujemy więc na danych, które znajdują się w dokumentach (niekoniecznie zgodnymi ze stanem faktycznym).

Średnia frekwencja Przewodniczących Zarządów Dzielnic wynosi tylko 42,69%. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Głusk opuścił tylko jedną sesję, Przewodniczący Zarządu z Czubów Południowych dwie. Natomiast ani razu na sesji nie przyszli Przewodniczący Zarządów Dzielnic: Felin, Kośminek, Rury, Sławinek i Śródmieście.

Uwaga, zestawienie dotyczy wszystkich sesji Rady Miasta, od listopada 2014 roku. W międzyczasie mogły zajść zmiany na stanowiskach Przewodniczących Zarządów Dzielnic.
Czytaj więcej

14 Wrzesień

Wykaz inwestycji, zgłoszonych przez rady dzielnic

Aktualności

Przedstawiamy wykaz wszystkich zadań, zgłoszonych przez rady dzielnic do realizacji w ramach rezerwy celowej. Stan na 30 czerwca 2016 roku.

18 Sierpień
Przejdź do aktualności