MONITORING
RAD DZIELNIC LUBLINA

działamy na rzecz zmian w funkcjonowaniu rad dzielnic

Wybierz dzielnice
18 Sierpień
06 Sierpień
12 Czerwiec

Wyniki monitoringu rad dzielnic

Aktualności

W piątek 10 czerwca w ratuszu odbyła się publiczna prezentacja oraz dyskusja nt. wyników monitoringu rad dzielnic, który przez ostatnie dwa lata prowadziła Fundacja Wolności wraz z wolontariuszami. Posłuchaj również debaty Radia Lublin. Poniżej pełna publikacja z rekomendacjami dla rad dzielnic:

31 Maj

Ile kosztuje utrzymanie rad dzielnic?

Aktualności

Czy zastanawialiście się, ile kosztuje roczne utrzymanie 27 jednostek pomocniczych miasta Lublin?

Możemy się tego dowiedzieć z kilku źródeł, głównie z analizy sprawozdania z wykonania budżetu miasta. Sprawdziliśmy, ile kosztowało utrzymanie rad dzielnic w 2014 roku. Zestawienie nie uwzględnia kwot rezerwy celowej, którą rady rozdzielają na drobne inwestycje na terenie dzielnic. Czytaj więcej

Przejdź do aktualności